Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Idea Bank Ukraina na pierwszym miejscu w rankingu efektywności i wiarygodności sektora bankowego Ukrainy

13.03.2019 | numer raportu:

Międzynarodowe Centrum Studiów Politycznych, przy wsparciu ekspertów z Niezależnego Stowarzyszenia Banków Ukraińskich, dokonały oceny kondycji finansowej sektora bankowego Ukrainy, przyznając Idea Bankowi Ukraina najwyższe miejsce w grupie rówieśniczej.


W rankingu brano pod uwagę kryteria, dotyczące efektywności i wiarygodności banków oraz ich atrakcyjności dla akcjonariuszy i klientów.

W ramach przeprowadzonej oceny, Banki zostały podzielone na dwie grupy, tj. instytucje z kapitałem  powyżej 50 mld hrywien (8 banków) i banki z aktywami o wartości co najmniej 2 mld hrywien (20 banków).

Idea Bank Ukraina oceniany był w drugiej grupie Banków, uzyskując najwyższą ocenę spośród 20 instytucji finansowych w tej kategorii.

Dodatkowe informacje: https://www.minprom.ua/digest/251829.htm