Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji

07.03.2019 | numer raportu: 10/2019

Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 7.03.2019 r. (16:17).

Pobierz dokument