Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Rejestracja zmian w Statucie Emitenta, tekst jednolity Statutu Emitenta

17.12.2018 | numer raportu: 56/2018

Raport bieżący nr 56/2018 z dnia 17.12.2018 r. (16:50).

Pobierz dokument