Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Zawarcie umowy kredytowej i aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta

14.12.2018 | numer raportu: 55/2018

Raport bieżący nr 55/2018 z dnia 14.12.2018 r. (17:27).

Pobierz dokument