Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Publikacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za III kwartał 2018 roku

29.11.2018 | numer raportu:

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi materiałami:

Sprawozdanie Finansowe 

Sprawozdanie z działalności

Prezentacja

Informacja prasowa