Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

27.11.2018 | numer raportu: 54/2018

Raport bieżący nr 54/2018 z dnia 27.11.2018 r. (16:56).

Pobierz dokument