Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

03.10.2018 | numer raportu: 46/2018

Raport bieżący nr 46/2018 z dnia 03.10.2018 (16:16).

Pobierz dokument