Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Zawiadomienia dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

13.09.2018 | numer raportu: 38/2018

Raport bieżący nr 38/2018 z dnia 13.09.2018 (18:01)

Pobierz dokument