Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Informacja o wpływie na Emitenta dokonanych przez spółkę zależną rezerw, odpisów aktualizujących i korekt na dzień 30 czerwca 2018

20.08.2018 | numer raportu:

Raport bieżący nr 36/2018 z dnia 20.08.2018 (15:33)

Pobierz dokument