Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r. i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

13.07.2018 | numer raportu: 31/2018

Raport bieżący nr 31/2018 z dnia 13.07.2018 (12:57)

Pobierz dokument