Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Publikacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za Q1’2018

18.05.2018 | numer raportu:

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi materiałami:

Sprawozdanie Finansowe
Prezentacja
Informacja prasowa