Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2018 r.

25.04.2018 | numer raportu: 15/2018

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 25.04.2018 (15:52)

Pobierz dokument