Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

26.03.2018 | numer raportu: 12/2018

Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 26.03.2018 (13:53)

Pobierz dokument