Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

22.03.2018 | numer raportu: 11/2018

Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 22.03.2018 (17:54)

Pobierz dokument