Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Informacja o wpływie aktualizacji poziomu odpisów za III kwartał 2017 roku dokonanej przez spółkę zależną

23.02.2018 | numer raportu: 03/2018

Raport bieżący nr 03/2018 z dnia 23.02.2018 (17:41)

Pobierz dokument