Getin Holding S.A.

Walne zgromadzenie


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.03.2015 r.

27.03.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz treść Ogłoszenia
Informacja o akcjach Spółki Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 731.289.368 (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem akcji). Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 731.289.368 (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem głosów) przy czym wyłączone jest prawo głosu 21.917.808 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemset osiem ) akcji własnych skupionych przez Spółkę w roku 2014 w ramach upoważnienia udzielonego w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu

 

Projekty uchwał Pobierz projekty uchwał w formacie PDF

Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektami uchwał w formacie umożliwiającym edycję prosimy o kontakt na adres walne.zgromadzenie@getin.pl

 

Formularze
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie  
Pytania Akcjonariuszy  

 

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl