Getin Holding S.A.

Walne zgromadzenie


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.04.2014 r.

31.03.2014

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz treść Ogłoszenia
Informacja o akcjach Spółki Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 731.235.042 (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów dwieście trzydzięsci pięć tysięcy czterdzieści dwie akcje).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia 731.235.042 (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści dwa głosy).

Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu

 

Projekty uchwał

Pobierz projekty uchwał w formacie PDF

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektami uchwał w formacie umożliwiającym edycję prosimy o kontakt na adres walne.zgromadzenie@getin.pl

 

Formularze
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Pobierz uchwały w formacie PDF
Pytania Akcjonariuszy  

 

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl