Getin Holding S.A.

Emisje


Zmiana oznaczenia serii wszystkich akcji Getin Holding

29.05.2013 |

W dniu 29 maja Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę oznaczenia serii wszystkich akcji Getin Holding S.A. jako akcje serii A. Zmiana oznaczenia serii akcji została przyjęta uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Pobierz: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl