Getin Holding S.A.

Emisje


Akcje serii: P | Liczba akcji: 1 015 115 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 1 zł

16.04.2012 |

Program Opcji Menadżerskich

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl