Getin Holding S.A.

Emisje


Akcje serii: M | Liczba akcji: 70 000 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 9,5 zł

16.04.2012 |

W ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w dniach od 01.11.2006r. do 06.11.2006r na warunkach przedstawionych we Wstępnym Memorandum Ofertowym z dnia 18 października 2006 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl