Getin Holding S.A.

Walne zgromadzenie


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.03.2011

28.03.2011

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz treść Ogłoszenia
Informacja o akcjach Spółki Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 713.785.319 (słownie: siedemset trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście akcji).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 713.785.319 (słownie: siedemset trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście głosów), przy czym wyłączone jest prawo głosu z 1 700 000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji własnych skupionych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych w celu ich umorzenia prowadzonego od 2008 roku.
Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Więcej informacji na temat akcjonariatu znajdą Państwo tutaj.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
Projekty uchwał

Pobierz projekty uchwał w formacie PDF

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektami uchwał w formacie umożliwiającym edycję prosimy o kontakt na adres walne.zgromadzenie@Getin.pl

 

Formularze
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Pobierz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 marca 2011 roku.
Pytania Akcjonariuszy Pobierz plik z pytaniami Akcjonariuszy

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl