Getin Holding S.A.

Walne zgromadzenie


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.12.2010

29.12.2010

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz treść Ogłoszenia
Informacja o akcjach Spółki Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 713.785.319 (słownie: siedemset trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście akcji).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 713.785.319 (słownie: siedemset trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście głosów), przy czym wyłączone jest prawo głosu z 1 700 000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji własnych skupionych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych w celu ich umorzenia prowadzonego od 2008 roku.
Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Więcej informacji na temat akcjonariatu znajdą Państwo tutaj.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu Walnemu Zgromadzeniu nie była przedkładana żadna dodatkowa dokumentacja.
Projekty uchwał Pobierz projekty uchwał w formacie PDF

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektami uchwał w formacie umożliwiającym edycję prosimy o kontakt na adres walne.zgromadzenie@Getin.pl

 

Formularze
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Pobierz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 grudnia 2010 roku.

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl