Getin Holding S.A.

Emisje


Akcje serii: K | Liczba akcji: 22 483 776 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 1 zł

25.05.2006 |

Kontynuacja dalszego rozwoju grupy kapitałowej, dokapitalizowanie Getin Banku; spłata zadłużenia Spółki; zapłata za nabywane akcje podmiotów zależnych

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl