Getin Holding S.A.

Emisje


Akcje serii: J | Liczba akcji: 2 779 986 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 2,4 zł

28.04.2005 |

Program Opcji Menadżerskich, zapewnienie dodatkowej motywacji celu zapewnienia wzrostu wartości spółki

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl