Getin Holding S.A.

Emisje


Akcje serii: I | Liczba akcji: 114 335 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 3,05 zł

28.04.2005 |

Akcje przeznaczone do objęcia przez LC Corp BV, zapewnienie kontroli Emitenta nad Getin Bankiem; zapewnienie większej przejrzystości Grupy Kapitałowej Getin

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl