Getin Holding S.A.

Emisje


Akcje serii: H | Liczba akcji: 105 000 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 2,4 zł

28.04.2005 |

Pozyskanie kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju spółki zgodnie z przyjętą strategią działania; dokapitalizowanie Getin Bank S.A. oraz inne przedsięwzięcia inwestycyjne

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl