Getin Holding S.A.

Emisje


Akcje serii: G | Liczba akcji: 245 000 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 1,35 zł

19.02.2004 |

Pozyskanie kapitału niezbędnego do jej dalszego rozwoju zgodnego z przyjętą strategią działania. Zakup pakietu 71,21% akcji Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. z siedzibą w Katowicach oraz dokapitalizowanie banku po jego przejęciu

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl