Getin Holding S.A.

Emisje


Akcje serii: F | Liczba akcji: 54 000 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 1 zł

08.05.2003 |

Pozyskanie kapitału dla sfinansowania projektów związanych z realizacją strategii Emitenta polegającej na zintensyfikowaniu działalności inwestycyjnej w nowych segmentach gospodarki, w tym w szczególności rozpoczęcie działalności leasingowej oraz bankowej w Rosji i innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl