Getin Holding S.A.

Emisje


Akcje serii: E | Liczba akcji: 5 300 000 | Wartość nominalna: 1 zł

05.12.2000 |

Pozyskanie środków finansowych, które pozwolą na realizację podstawowego celu strategicznego spółki, jakim jest wdrożenie i oferowanie Małym i Średnim Przedsiębiorstwom szerokiego profilu usług biznesowych realizowanych poprzez sieć Internet

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl