Getin Holding S.A.

Emisje


Akcje serii: D | Liczba akcji: 700 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 1 zł

05.12.2000 |

Długoterminowe związanie osób objętych Ofertą Menedżerską ze spółką i stworzenie mechanizmów motywacyjnych efektywnego Zarządzania, prowadzących do osiągania dobrych rezultatów ekonomicznych i finansowych oraz zapewnienia stabilnego wzrostu wartości rynkowej Spółki

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl