Getin Holding S.A.

Emisje


Akcje serii: A | Liczba akcji: 100 000 | Wartość nominalna: 1 zł

05.12.2000 |

Pierwotnie 1.000 sztuk o wartości nominalnej 100 zł

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl