Walne zgromadzenie


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19.10.2017 r.


22.09.2017

 
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz treść Ogłoszenia
Informacja o akcjach Spółki

Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 759.069.368 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem akcji).

Akcje w ilości 27 780 000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) są obecnie przedmiotem  rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie przysługuje im  prawo głosu.

Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 731.289.368 (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem głosów) .

Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu

 

Projekty uchwał


Pobierz projekty uchwał w formacie PDF


Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza


Jeżeli są Państwo zainteresowani projektami uchwał w formacie umożliwiającym edycję prosimy o kontakt na adres walne.zgromadzenie@getin.pl

 

Formularze
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Pobierz uchwały w formacie PDF
Pytania Akcjonariuszy  

 

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21