Walne zgromadzenie


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.04.2016 r.


30.03.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz treść Ogłoszenia
Informacja o akcjach Spółki Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 731.289.368 (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem akcji). Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 731.289.368 (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem głosów) przy czym wyłączone jest prawo głosu 21.917.808 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemset osiem ) akcji własnych skupionych przez Spółkę w roku 2014 w ramach upoważnienia udzielonego w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
 
Projekty uchwał


Pobierz projekty uchwał w formacie PDF

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektami uchwał w formacie umożliwiającym edycję prosimy o kontakt na adres walne.zgromadzenie@getin.pl

 

Formularze
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Pobierz uchwały w formacie PDF
Pytania Akcjonariuszy  

 

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21