Raporty bieżące


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał


02.05.2019 | numer raportu: 23/2019

Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 02.05.2019 (15:46).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21