Raporty bieżące


Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji


07.03.2019 | numer raportu: 10/2019

Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 7.03.2019 r. (16:17).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21