Raporty bieżące


Zawarcie umowy kredytowej i aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta


14.12.2018 | numer raportu: 55/2018

Raport bieżący nr 55/2018 z dnia 14.12.2018 r. (17:27).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21