Raporty bieżące


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał


29.03.2018 | numer raportu: 14/2018

Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 29.03.2018 (13:30)

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21