Raporty bieżące


Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji


09.03.2018 | numer raportu: 07/2018

Raport bieżący nr 07/2018 z dnia 09.03.2018 (18:09)

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21