Raporty bieżące


Informacja o wpływie aktualizacji poziomu odpisów za III kwartał 2017 roku dokonanej przez spółkę zależną


23.02.2018 | numer raportu: 03/2018

Raport bieżący nr 03/2018 z dnia 23.02.2018 (17:41)

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21