Raporty bieżące


Zawarcie warunkowej umowy nabycia akcji VB Leasing Polska S.A. oraz VB Leasing Romania IFN S.A. oraz zawarcie znaczących umów nabycia wierzytelności przez jednostki zależne Emitenta


16.05.2014 | numer raportu: 16/2014

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21