Raporty bieżące


Informacja o dokonaniu zbycia akcji spółki zależnej


25.03.2022 | numer raportu: 10/2022

Raport bieżący nr 10/2022 z dnia 25.03.2022 (14:49).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21