Raporty bieżące


Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 maja 2021 r. oraz zgłoszone sprzeciwy


28.05.2021 | numer raportu: 21/2021

Raport bieżący nr 21/2021 z dn. 28.05.2021 (17:07)

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21