Raporty bieżące


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał


30.04.2021 | numer raportu: 19/2021

Raport bieżący nr 19/2021 z dnia 30.04.2021 (14:17).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21