Raporty bieżące


Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji


04.03.2021 | numer raportu: 8/2021

Raport bieżący nr 8/2021 z dnia 04.03.2021 r. (15:06).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21