Raporty bieżące


Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 5 maja 2020 r.


05.05.2020 | numer raportu: 13/2020

Raport bieżący nr 13/2020 z dnia 05.05.2020 r. (17:23).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21