Raporty bieżące


Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2020 r. oraz projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta


05.05.2020 | numer raportu: 12/2020

Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 05.05.2020 r. (17:15)

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21