Połączenie Idea Banku SA (Polska) i Getin Noble Banku SA


 

W rezultacie zakończonych analiz związanych z możliwością połączenia Getin Noble Banku i Idea Banku, Zarządy obu banków uzgodniły, a Rady Nadzorcze obu instytucji zaakceptowały Plan Połączenia i złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego. Połączony bank będzie funkcjonował pod nazwą Getin Noble Bank S.A., jednak podmiotem przejmującym – pod względem formalnym – będzie Idea Bank S.A. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Banki szacują, iż synergie operacyjne i kosztowe wynikające z fuzji wyniosą docelowo ok. 180 mln zł w skali roku i będą miały charakter powtarzalny. Według danych na koniec września 2018 roku, w wyniku połączenia powstanie siódmy pod względem wielkości bank w Polsce, dysponujący sumą bilansową blisko 80 mld zł i świadczący usługi dla ponad 2 mln Klientów. Jednocześnie banki prowadzą obecnie intensywne działania w celu pozyskania inwestora finansowego, który dokapitalizuje połączony bank.

 

Z punktu widzenia Akcjonariuszy mniejszościowych obu instytucji, połączenie banków będzie oznaczało transakcję dokonywaną na porównywalnych współczynnikach rynkowych, co zmniejsza ryzyko utraty przez nich znacznej części korzyści wynikających z fuzji na rzecz Akcjonariuszy drugiego podmiotu. Połączony bank będzie działał pod nazwą Getin Noble Bank i oprze swój profil biznesowy na modelu uniwersalnego banku relacyjnego skoncentrowanego na obsłudze Klientów detalicznych oraz MŚP. Połączony bank będzie wzmacniać wypracowane dotychczas wysokie standardy zarządzania ryzykiem kredytowym oraz kontynuować proces upraszczania i zwiększania transparentności struktury Grupy kapitałowej poprzez eliminację podmiotów zależnych, niepowiązanych z działalnością podstawową.

 

Spodziewane w wyniku połączenia banków synergie wpłyną pozytywnie na wzmocnienie pozycji kapitałowej, obniżenie kosztu finansowania oraz obniżenie kosztów operacyjnych powstałego podmiotu. Wśród możliwych źródeł oszczędności można wymienić m.in.: konsolidację central obu banków oraz optymalizację sieci oddziałów (m.in. pokrywające się lokalizacje) jak również integrację infrastruktury i systemów informatycznych. Pozytywny, powtarzalny corocznie wpływ synergii kosztowych i operacyjnych został oszacowany na ok. 180 mln zł, przy jednoczesnych kosztach integracji na poziomie 220 mln zł (w skali trzech lat).

więcej... (link do strony Idea Banku SA)

 


Aktualności dotyczące procesu połączenia Idea Banku SA (Polska) i Getin Noble Banku SA dostępne są także w specjalnym serwisie informacyjnym przygotowanym przez Getin Noble Bank (link) oraz w pozostałych serwisach obu Banków.

 

Idea Bank SA

Relacje Inwestorskie

Biuro Brasowe

 Getin Noble Bank SA

- Relacje Inwestorskie

- Aktualności

 

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21