Informacje prasowe


Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding po trzech kwartałach 2017 roku


10.11.2017

W trzecim kwartale br. zysk netto Grupy Getin Holding, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 106,2 mln PLN i był  on o 190% wyższy w ujęciu r/r. Narastająco od początku roku, zysk netto wyniósł 172,8 mln PLN. W minionym kwartale wszystkie segmenty Grupy wykazały istotną poprawę wyniku z działalności podstawowej. Miniony kwartał przyniósł rekordowe zyski Idea Banku Ukraina oraz powrót Carcade do grona liderów rynku leasingowego na terenie Federacji Rosyjskiej.  

„Za nami jeden z najlepszych trzecich kwartałów w historii Grupy. Dzięki strategicznym zmianom jakie zaszły w ostatnim czasie we wszystkich segmentach naszej działalności, aktualnie wszystkie kluczowe spółki Holdingu wykazują pozytywny wynik finansowy” - powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Nasze najważniejsze aktywa cechują silne fundamenty i zdolność do generowania powtarzalnych przychodów, nawet na relatywnie trudnych rynkach. To niewątpliwy sukces i pozytywna przesłanka do oceny dalszego kierunku rozwoju naszego biznesu” – dodał. 

Minione kwartały były udane dla głównego aktywa Holdingu, jakim jest Grupa Idea Bank Polska, której zysk netto wyniósł po trzech kwartałach wyniósł 240,2 mln PLN. W samym trzecim kwartale Grupa wypracowała netto 130,4 mln PLN, co stanowi o 177% więcej niż przed rokiem. Jednym z istotnych czynników wpływających na wynik kwartału była sprzedaż 25% akcji Idea Leasing. Po trzech kwartałach łączna wartość sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Idea Bank Polska osiągnęła poziom 7,5, mld PLN. Grupa kontynuowała również strategię opartą o budowę portfela produktów wysokomarżowych, co przyczyniło się do wzrostu wyniku odsetkowego o 25,2% r/r (do 552,5 mln PLN). Pozytywny trend widoczny był również na wyniku z tytułu opłat i prowizji, który osiągnął poziom 288,0 mln PLN (+13,9% r/r). Wchodzące w skład Grupy Idea spółki leasingowe podpisały plan połączenia. Spodziewane synergie kosztowe będą miały pozytywny wpływ na wynik z działalności leasingowej Grupy w 2018 roku.


Spółka Carcade Rosja wróciła do grona liderów rynku dzięki dwukrotnie wyższej sprzedaży w ujęciu rocznym, która to ukształtowała się na poziomie ponad 8,7 mld RUB. Carcade   zajmuje obecnie 5. miejsce wśród spółek leasingowych na terenie Federacji Rosyjskiej pod względem leasingu samochodów. Zysk netto Grupy Getin Holding z działalności w Rosji wyniósł od początku roku 7,5 mln PLN. Wynik odsetkowy Carcade w RUB wzrósł w raportowanym okresie o 14,1% r/r zaś prowizyjnego w RUB o 4,4% r/r. Realizowana obecnie strategia Carcade spotkała się z uznaniem rynku, czego efektem było wyemitowanie w sukcesem obligacji o łącznej wartości 2,5 mld RUB.

Od początku roku Grupa odnotowuje znaczącą poprawę przychodów z działalności na Białorusi. W ujęciu rocznym zysk Grupy Idea Bank Białoruś wzrósł o 25,1% do poziomu 20,8 mln PLN.  Jest to efektem m.in. znaczącego i trwającego od początku roku wzrostu sprzedaży (+102,0% r/r w lokalnej walucie) zarówno w obszarze kredytów detalicznych (+129,4%), jak i firmowych (+59,8%). Przekłada się to na stały wzrost salda kredytowego, które w ujęciu rocznym zwiększyło się o 25% (w walucie lokalnej). Grupa odnotowuje także stałą poprawę jakości portfela kredytowego oraz wzrost efektywności działań windykacyjnych.

Minione kwartały to okres rekordowego rozwoju Idea Banku Ukraina, którego zysk od początku roku wyniósł 19,8 mln PLN. Trzeci kwartał był pod tym względem najlepszy w historii spółki. Dynamiczny wzrost przychodów oraz wskaźników sprzedażowych to zasługa poprawy sytuacji gospodarczej na Ukrainie oraz dostosowania modelu biznesowego do warunków polityczno-ekonomicznych. Wśród strategicznych projektów realizowanych obecnie przez Idea Bank Ukraina jest kooperacja z Getin Noble Bankiem w zakresie oferty dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski. Jest to jeden z pierwszych przypadków bezpośredniej współpracy banków z obu krajów w zakresie oferty dla Klientów detalicznych. Największym wyróżnikiem wspólnej oferty jest zapewnienie Klientom pochodzącym z Ukrainy szybkich, bezpiecznych i tanich przelewów międzynarodowych oraz obsługi w ich rodzimym języku.

Od początku roku Grupa wypracowała w Rumunii zysk netto na poziomie 5,9 mln PLN, przy przychodach operacyjnych netto na poziomie 75,4 mln PLN (+8,6%). Istotny wzrost rentowności odnotował Idea Bank Rumunia, którego zysk netto w 2017 roku wzrósł do 4,2 mln PLN, względem 1,9 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik na poziomie 3,8 mln PLN wypracowała Idea Leasing, co oznacza siedmiokrotny wzrost. Grupa wykorzystuje obecnie dobrą sytuację ekonomiczną w kraju, co przekłada się na znaczące wzrosty kluczowych wskaźników biznesowych. Na koniec września suma bilansowa Grupy Idea Bank Rumunia wzrosła o 22,3% r/r do blisko 2 mld PLN. Portfel kredytów wzrósł o 39,8% do 683,1 mln PLN, a należności leasingowych o 12,3% do poziomu 672,3 mln PLN. W ciągu 9 miesięcy sprzedaż kredytowa Grupy wzrosła o 5,8% r/r (do poziomu 358 mln PLN), a sprzedaż leasingowa o 5,5% r/r (do 375,5 mln PLN).

Kontakt dla Mediów

Wojciech Sury

Wojciech Sury

Rzecznik Prasowy

w.sury@getin.pl