Informacje prasowe


Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding po I kwartale 2016 roku


16.05.2016

W pierwszym kwartale 2016 roku Grupa Getin Holding wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 33,3 mln PLN. Dzięki stabilizacji sytuacji spółek z Grupy, Holding odnotował poprawę rentowności biznesów zagranicznych. Grupa przeprowadziła także transakcję sprzedaży pakietu akcji Getin Leasing.

„Zakończony kwartał stał pod znakiem poprawy rentowności działalności zagranicznej.
Wszystkie grupy biznesowe działające w ramach Holdingu, z wyłączeniem Carcade, odnotowały zysk netto. Warto podkreślić, iż po raz pierwszy od dwóch lat zysk został wypracowany także przez Grupę Idea Bank Ukraina, co niewątpliwie świadczy o poprawie sytuacji w tym kraju” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Zakup pakietu akcji Getin Leasing w pierwszym kwartale 2015 roku i obecna sprzedaż były udaną operacją z punktu widzenia zarówno zysku, jak i  płynności” – dodaje.

W pierwszym kwartale br. Grupa Idea Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 61,1 mln PLN. Wynik odsetkowy wyniósł 125,3 mln PLN, a wynik z tytułu opłat i prowizji 104,9 mln PLN. Sprzedaż Grupy osiągnęła poziom ponad 1,6 mld PLN. Na koniec kwartału suma bilansowa Grupy Idea Bank wynosiła 18,9 mld PLN. Natomiast wskaźniki kapitałowe banku osiągnęły poziom: CAR 15,0%, i CET1 12,4%. Idea Bank Polska podpisała warunkową umowę sprzedaży spółki windykacyjnej GetBack za kwotę 825 mln PLN.

Działalność Grupy Getin Holding na terytorium Federacji Rosyjskiej była nadal w znaczącym stopniu uwarunkowana sytuacją ekonomiczno-polityczną w regionie. Dodatkowo, spółka prowadziła reorganizację związaną z powrotem do regularnej działalności biznesowej. Głównym wyzwaniem pozostaje nadal utrudniony dostęp i wysoki koszt finansowania. Mimo mało sprzyjającej sytuacji na rynku, spółka przeprowadziła z sukcesem, zakończoną
w kwietniu, emisję obligacji o wartości 2,5 mld RUB. W pierwszym kwartale Carcade odnotowała stratę netto na poziomie 7 mln PLN.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. Grupa Idea Bank Białoruś wypracowała zysk netto na poziomie 4,7 mln PLN. Zysk w lokalnej walucie wyniósł 25,1 mld BYR i był o 13,4% lepszy
w ujęciu rok do roku. W minionym kwartale Bank kontynuował działania związane
z wyskalowaniem prowadzonej działalności do aktualnych warunków rynkowych. Wśród podjętych działań należy wymienić optymalizację kosztów nieosobowych oraz struktury
i poziomu zatrudnienia związanych m.in. z wyjściem z segmentu consumer finance. Grupa odnotowała ponad 2-krotny wzrost sprzedaży kredytów SME. Bank wdrożył również bankowość internetową, uznaną za jedną z najlepszych bankowości on-line na Białorusi, oraz bankowość mobilną. Idea Bank został również uznany, w prestiżowym konkursie, za najlepszy mały bank na Białorusi.

Stabilizowanie się sytuacji polityczno-ekonomicznej na Ukrainie oraz podjęte przez Getin Holding działania sprawiły, iż Grupa Idea Bank Ukraina wypracowała, pierwszy od dwóch lat, zysk kwartalny na poziomie 1,8 mln PLN. Bank zakończył również trzeci kwartał z rzędu ze sprzedażą na poziomie ponad 300 mln UAH. Grupa utrzymuje zrównoważony poziom ryzyka kredytowego przy jednoczesnym wzroście wskaźników przychodowych. NIM osiągnął rekordowy poziom 9,5% względem 0,2% w pierwszym kwartale 2015 roku.

W pierwszym kwartale 2016 roku Grupa Idea Bank Rumunia wypracowała zysk netto na poziomie 1,3 mln PLN. Był to pierwszy, od końca 2014 roku, kwartał zakończony pozytywnym wynikiem finansowym. Grupa odnotowała również rekordowe wolumeny sprzedaży zarówno na poziomie Banku (89,4 mln PLN,  x 2,5 q/q), jak i spółki leasingowej (110,7 mln PLN, +29,9% q/q). Na koniec marca 2016 roku suma bilansowa Grupy wynosiła ponad 1,3 mld PLN. Idea Bank Rumunia został uznany za najlepszy nowy projekt bankowy według miesięcznika Forbes Rumunia. Dodatkowo, kredyt gotówkowy Idea Selfie otrzymał tytuł najlepszego kredytu konsumenckiego w konkursie Bank Roku oraz w plebiscycie zorganizowanym przez Rumuńskie Stowarzyszenie Brokerów Finansowych.

Kontakt dla Mediów

Wojciech Sury

Wojciech Sury

Rzecznik Prasowy

w.sury@getin.pl