Informacje prasowe


Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding po I kwartale 2015 roku


08.05.2015

Deprecjacja lokalnych walut, kryzys ekonomiczny oraz niepewna sytuacja polityczna w Europie Wschodniej, od ponad roku stwarzają niekorzystne warunki do rozwoju biznesu bankowego w tym regionie. Dlatego Grupa będzie kontynuować strategię opartą o ścisłą dyscyplinę kosztową oraz wzmacniać obszar zarządzania ryzykiem kredytowym – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. Dzięki nabyciu pakietu akcji Getin Leasing Grupa uzyskała współkontrolę nad jednym z liderów rynku leasingu w Polsce. Jestem przekonany, że transakcja przyczyni się do wzrostu wartości dla Akcjonariuszy i umocni pozycję Holdingu w tym perspektywicznym segmencie rynku – dodaje. 

W trzech pierwszych miesiącach br. grupa kapitałowa Idea Bank osiągnęła zysk netto w wysokości 63,1 mln PLN, co jest wynikiem dwukrotnie lepszym względem analogicznego okresu rok wcześniej. Od początku roku Idea Bank systematycznie rozwija innowacyjne kanały kontaktu z Klientami, jak Idea Cloud, Idea HUB oraz mobilne wpłatomaty. Bank koncentruje się również na dalszym wzmacnianiu synergii biznesowych w ramach Grupy oraz optymalizacji kosztowej. W kwietniu br. Spółka zadebiutowała na GPW pozyskując 254,2 mln PLN na dalszy rozwój biznesu. Na koniec marca współczynnik adekwatności kapitałowej Idea Banku wynosił 14,1%.

W konsekwencji negatywnych trendów utrzymujących się w gospodarce rosyjskiej Grupa Carcade funkcjonuje w warunkach ograniczonego dostępu i wysokich kosztów finansowania. Spółka odnotowuje również pogorszenie dyscypliny płatniczej Klientów, co jest efektem spadku siły nabywczej związanej z deprecjacją rubla oraz niekorzystnych warunków gospodarczych. W I kwartale Grupa przeprowadziła intensywne działania związane z optymalizacja kosztową co przyczyniło się do spadku kosztów operacyjnych w PLN o 16,2% (r/r). W kwietniu br. Holding zawarł warunkową umowę sprzedaży akcji Idea Bank Rosja. 

W I kwartale br. Grupa Idea Bank Białoruś wypracowała zysk netto na poziomie 5,4 mln PLN, co oznacza wzrost o blisko 50% w ujęciu rok do roku.  Od początku roku Bank systematycznie odbudowywał i stabilizował bazę depozytową. Warto podkreślić, że od marca widoczny jest trend spadku kosztów finansowania depozytami detalicznymi w BYR. Bank wdrożył również strategię optymalizacji kosztowej co przyczyniło się do spadku kosztów operacyjnych o ponad 1,1 mln PLN (r/r).

W wyniku trwającej od ponad roku niekorzystnej sytuacji politycznej na Ukrainie, w pierwszym kwartale br. Grupa Idea Bank Ukraina odnotowała stratę netto na poziomie 6,2 mln PLN. Oznacza to zmniejszenie poziomu straty netto względem analogicznego okresu 2014 roku o ponad 40%. Zgodnie z przyjętą strategią Bank stale utrzymuje wszystkie wskaźniki nadzorcze na poziomie wymaganym przez Narodowy Bank Ukrainy. W związku z  pogłębiającą się deprecjacją hrywny oraz pogarszająca się sytuacją ekonomiczną, w I kwartale Bank odnotował znaczący wzrost kosztów finansowania w lokalnej walucie. 

Celem strategicznym Idea Bank Rumunia (dawniej Romanian International Bank) jest osiągnięcie w nadchodzących miesiącach progu rentowności w ramach działalności bankowej. Tylko w pierwszych trzech miesiącach roku Bank odnotował wzrost sprzedaży kredytowej do poziomu 36,4 mln PLN, względem 9,1 mln w IV kwartale 2014 roku. Działania Banku koncentrują się na aktywnej rozbudowie portfolio produktowego oraz intensyfikacji akcji marketingowych zapoczątkowanym procesem rebrandingu. Nowe hasło „Idea Bank – fresh banking from Poland” zostało pozytywnie przyjęte na lokalnym rynku i stanowi kluczowy element pozycjonowania marki wśród nowoczesnych instytucji finansowych.

Kontakt dla Mediów

Wojciech Sury

Wojciech Sury

Rzecznik Prasowy

w.sury@getin.pl